De Studio

ARKITEKTURË DHE DIZAJN URBAN 0
DIZAJN I HAPËSIRAVE TË BRËNDSHME 0
DIZAJN MOBILJESH 0
MBIKQYRJE PROJEKTESH 0

Arkitekturë dhe dizajn urban

Ekspertiza jonë është që të ofrojmë shërbime të plota arkitekturore, nga koncepti në ndërtim / mbikëqyrje. Gjatë procesit arkitektonik ne jemi të fokusuar në analizën e kontekstit, ku do të pozicionohet ndërtesa, cili do të jetë funksioni dhe roli i saj.

Dizajn I hapësirave të brëndshme

Ne bejme dizajnin e hapsirave ​​të brendshme si për projekte private dhe publike. Puna jonë është nje gershetim i balancuar i vizionit të secilit klient dhe specifikimeve tona për të sjellë ide të reja në çdo projekt. Nuk është vetëm një proces, por një përvojë që reflekton gjalleri.

Mbikqyrje e projektit

Me marrëveshje, mund te perfshihet mbikëqyrja e projektit nga arkitektet tane. Planifikojmë dhe monitorojmë progresin e punës ndërtimore. Ekipi ynë do t’ju ndihmojë të shmangni gabimet, përshpejtimin e procesit dhe për të kryer lehtësisht të gjitha fazat e punës ndërtimore. Mbikëqyrja përfshin si në vijim.

Dizajn mobiljesh

Ne dizenjojmë çdo element në projektet e brendshme dhe gjithashtu mendojmë per te gjitha detajet për të krijuar një hapësirë ​​të jashtëzakonshme dhe funksionale. Ne punojmë me produkte të reja ose me përmirësimin e atyre ekzistuese të ndjekura nga një proces kërkimor dhe kreativ.

h
ARKITEKTURË

De.Studio

j
DIZAJN I BRENDSHËM

De.Studio

g
MBIKQYRJE PROJEKTESH

De.Studio

Projektet

ADRESA NË HARTË